Logo Albij
Albij

Welkom op de site van Albij administratieve dienstverlening

Albij administratieve dienstverlening B.V. is een administratiekantoor met een zevental medewerkers, gevestigd in Dordrecht. Albij biedt ondersteuning in administratieve dienstverlening in de ruimste zin van het woord alsmede advisering op financieel gebied.

Als klein kantoor tracht Albij zich te onderscheiden door haar benadering en werkwijze. Albij stelt het belang van de klant hierbij centraal. Albij biedt daarbij de klant maatwerk. Dit vertaalt zich in een actieve opstelling bij het signaleren van kansen en bedreigingen. De beschikbare kennis wordt gevraagd en ongevraagd ingezet ten behoeve van klanten. Hierdoor ontstaat een grote toegevoegde waarde in de dienstverlening. Daarnaast hanteert Albij het motto “we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen”.

Primair ligt onze dienstverlening in het leveren van controldiensten en willen wij op financieel vlak het cement zijn tussen het operationeel/tactische niveau, het bestuur en de toezichthouders. Voor een nadere beschrijving van de producten en diensten verwijzen we naar Producten. De klantenkring van Albij vindt zijn oorsprong in de zorginstellingen maar Albij is ook bekend met de maatschappelijke dienstverlening en de profitsector.

Een gespecialiseerd administratie kantoor dient te beschikken over kennis van zaken op de terreinen die van belang zijn voor haar klanten. Hiertoe behoren de van toepassing zijnde budget- c.q. subsidieregelingen voor de non –profit sector alsmede alle ins en outs op fiscaal vlak. Door Albij worden de ontwikkelingen in de regelgeving op de voet gevolgd. Met de verschillende instanties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de diverse Zorgkantoren en zorgverzekeraars worden goede contacten onderhouden.